Više od 50% tenderskih prijava se odbacuje kao neispravno, sa obrazloženjem da je tenderska dokumentacija nepravilno popunjena!

Popunjavanje tenderske dokumentacije

Profesionalno i etički

Svoje usluge klijentima izvršavamo striktno poštujući Zakon o javnim nabavkama, odgovarajuća podzakonska akta (Pravilnici), kao i Zakone koji su u vezi sa prethodnim (Zakon o upravnom postupku i Zakon o obligacionim odnosima).

U okviru nabrojanih usluga klijentima nudimo apsolutnu fleksibilnost u obimu izbora, zavisno od kadrovskih, vremenskih, finasijskih i drugih mogućnosti klijenta – ponuđača. To znači da ćemo izvršiti i pojedinačnu izabranu uslugu.

Klijent nam može poveriti i više izabranih usluga, po svom izboru, a prema svojim mogućnostima.

Tenderska dokumentacija Milošević

Možemo preuzeti kompletnu brigu o svim Vašim učešćima na tenderima Vašeg domenauz potpisivanje ugovora na željeni period. To podrazumeva sve usluge iz naslovnog spiska i eventulno neke druge važne za klijenta, a iz domena javnih nabavki. Ovakvim aranžmanom sa nama oslobađate Vašu firmu poslova ove vrste (zaposleni, vreme, novac), a dobijate na sigurnosti uspešnosti učešća na tenderu.

Klijent pod ugovorom ima 24 časa otvorenu direktnu komunikaciju i neograničen pristup svim našim uslugama.

Svakom klijentu garantujemo ispravnost ponude u domenu zahtevane usluge.Ne pružamo istovremeno usluge za dva ili više klijenata na istom tenderu.

Kako do sigurne šanse na tenderu

Pravilno popunjena tenderska dokumentacija garantuje učešće na tenderu

 • O nama

  7Agencija Milošević je specijalizovana za pripremu konkursne dokumentacije za učešće ponuđača na tenderima u Srbiji i regionalnom okruženju.

 • Ko su naši klijenti?

  7-Sva mala i srednja preduzeća kao i preduzetnici na teritoriji Republike Srbije

  -Predstavnici i zastupnici stranih firmi, koji učestvuju na tenderima

  -Svi ponuđači koji žele da investiraju u mogućnost dobijanja poslova koji se finansiraju iz javnih sredstava

  -Svi potencijalni ponuđači koji nemaju dovoljne stručne, vremenske i finansijske kapacitete da učestvuju na tenderima

  -Oni ponuđači koji su do sada imali problema sa ispravnošću ponuda zbog čega su bivali diskvalifikovani još u prvoj fazi tendera

  -Sva mala i srednja preduzeća koja do sada nisu učestvovala na tenderima, kao ohrabrenje da sa nama imaju šansu

  -Naručioci koji nemaju dovoljno kapaciteta da zakonito i uspešno sprovedu sopstvenu javnu nabavku.

 • Zašto Agencija Milošević?

  77Zato što se godišnje na javne nabavke u Srbiji potroši preko 300 milijardi dinara javnih sredstava.
  Zato što se za navedenu sumu godišnje u Srbiji zaključi preko 110 000 ugovora za javne nabavke.
  Zato što i Vi sa nama možete uspešno učestvovati u tenderima za zaključivanje ugovora koji se finansiraju iz javnih sredtava.
  Zato što je preko 50% ponuda učesnika na pomenutim tenderima proglašeno neispravnim, neodgovarajućim ili neprihvatljivim.
  Zato što ćesa nama na istim tenderima Vaše ponude biti blagovremene, ispravne, odgovarajuće i prihvatljive, čime će te ući u najuži krug za izbor najpovoljnije ponude.

 • Na koje tendere sa nama?

  7- Državne ustanove, Uprave, Direkcije, Fondovi, Agencije
  - Državna javna preduzeća
  - Privredna društva od opšteg interesa
  - Loaklne ustanove, Uprave, Direkcije, Fondovi, Agencije
  - Komunalna i ostala lokalna javna preduzećac - Zdravstvene ustanove.